HOT NEWS


ชนะเลิศประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ม.อุบล


งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปี 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร  ระดับ ม.ปลาย

                       นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
                                    นายญาณเทพ  นามสุดตา    
                                    นางสาวพรชิญพัชร  พันธ์เพ็ง
                                    นางสาวภัทราภรณ์  อุปโคตร
                       ครูผู้ฝึกสอน  นายจิระ  บุญเสริม และ นางจตุพร  บุญเสริม

พิธีมอบเกียรติบัตรรายการ Teen Idol 4.0


ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ เข้าร่วมแข่งขันการประกวดวัยรุุ่นต้นแบบ (Teen Idol 4.0) ด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น อนามัยเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม สูงดี สมส่วน ไอคิวดี เขตสุขภาพที่ 10 และได้รับรางวัล สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอำนาจเจริญ
 --------------------------------------- 
มี คุ ณ ธ ร ร ม.....นำ วิ ช า.....พั ฒ น า สั ง ค ม
 --------------------------------------- 
#ภาพ : งานโสตทัศนศึกษา 
#ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา 
#เว็บไซต์ : www.anc.ac.th , gg.gg/medanc 
#โทรศัพท์ : 0-4551-1959

คลิกดูภาพกิจกรรม

รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยประธานศาลฎีกา


รองชนะเลิศอันดับ 1
ถ้วยประธานศาลฎีกา เงินรางวัล 80,000 บาท
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2560

ผอ.รับรางวัลคุรุสดุดีด ดีเด่น


ดร.ไพฑูรย์  ขันแก้ว
รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  คุรุสดุดี ประเภท ผู้บริหารดีเด่น

Teen Idol 4.0 รองชนะเลิศอันดับ 1


ตัวแทนโรงเรียนอำนาจเจริญ
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท
การประกวดวัยรุ่นต้นแบบ (Teen Idol 4.0)
Strong Smart Smail ครั้งที่ 1

Teen Idol 4.0 รองชนะเลิศอันดับ 1


ตัวแทนโรงเรียนอำนาจเจริญ
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท
การประกวดวัยรุ่นต้นแบบ (Teen Idol 4.0)
Strong Smart Smail ครั้งที่ 1

To Be Teen Dancercise 2018


อันดับที่ 5 
TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERSISE 2018
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่น Teenage
Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

ปฏิทินปฏิบัติงาน


แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด


ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright ANC_ThemPlate2018จริง
Back To Top