HOT NEWS


อุมาพร ปกครอง

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ  นางสาวอุมาพร   ปกครอง    
เกิดวันที่  22  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2514
เป็นลูกคนโตของพ่อแม่
นิสัย  เป็นคนน่ารัก เลี้ยงง่ายเหมือนหมูน้อย
เป็นที่รักของทุกคนในครอบครัว หมู่ญาติพี่น้อง และคนใกล้ตัวเกือบทุกคน
ปัจจุบัน  อนาคต  เป็นคุณครูที่ใจดีเวลาใจดี และใจร้ายเวลาเด็กดื้อ มืนแสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด


ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright ANC_ThemPlate2018จริง
Back To Top