HOT NEWS


การแข่งขันกีฬา สพม. เกมส์ ครั้งที่ 2 ปี 2557 เริ่มแล้ว

image

นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อุบลราชธานี – อำนาจเจริญ ในชื่อ “สพม.เกมส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 เมื่อวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ที่สนามกีฬากลาง โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, นายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี, นายสมเกียรติ แถวไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 9, นายวีระพล เวชพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล, นายประชา สิทธิโชค, ดร.วัลลี ผิวหอม, นายวลงกรณ์ บุญเต็ม, ดร.มัธยม เรืองแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, นายสุมิตร เสนสม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมประธานสหวิทยาเขต, ผู้บริหารสถานศึกษา, ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ เป็นไปตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพม. เกมส์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดทุกโรงเรียน จัดขึ้นโดยเริ่มแข่งขันมาแล้วตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ไปสิ้นสุดในวันที่ 4 กันยายน 2557 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวน 237,618 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนทั้งชายและหญิงในโรงเรียนในสังกัด ที่จะได้มีส่วนร่วมในการแสดงออก ร่วมเล่น ร่วมแข่งขันโดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการสร้างสรรค์ ตามกฎ กติกา มารยาท และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามรุ่นอายุไม่เกิน 15 และ 18 ปี ใน 10 ชนิดกีฬา คือ วอลเล่ย์บอลในร่ม, วอลเล่ย์บอลชายหาด, ฟุตบอล, เซปักตะกร้อ, ตะกร้อลอดห่วง, เปตอง, เทเบิลเทนนิส, ฟุตซอล, บาสเกตบอล, แฮนด์บอล และกรีฑา ซึ่งได้คัดเลือกให้ นายวิรุณ หน่อแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนารีนุกูล ผู้ตัดสินกรีฑา สมาคมกรีฑา แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ ผู้ฝึกสอนนักกรีฑาทีมชาติไทย เป็นนักกีฬาอาวุโส และ นางสาวเพ็ญจันทร์ วันนา ศิษย์เก่า ชั้น ม. 6 โรงเรียนนารีนุกูล โดยการฝึกสอนของ นายสุพจน์ ปัญจพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนารีนุกูล ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้ารับการศึกษาต่อตามโควตา ในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นนักกีฬาวิ่งคบเพลิง เจ้าของผลงาน นักกรีฑาตัวแทนนักเรียนไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “อาเซี่ยนสคูล เกมส์ ครั้งที่ 5” เมื่อวันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2556 ที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ ได้มีการนำเอาระบบการติดต่อสื่อสาร คมนาคม ทางวิทยุสื่อสาร ของทางราชการ ย่านความถี่ 147.300 – 147.450 เมกกะเฮิร์ซ ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่ได้รับการจัดสรรให้นำมาใช้ในราชการ กระทรวงศึกษาธิการ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มาใช้ในภารกิจนี้เป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีให้หลัง ซึ่งปรากฏว่า สามารถดำเนินการได้ประสบความสำเร็จด้วยดี มีประสิทธิภาพ ยังประโยชน์มากมาย ไม่แพ้การใช้ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างอื่นในยุคนี้หรือกาลข้างหน้า โดยชาวข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดและเครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่างกัน

image
คลิกดูบรรยากาศในกิจกรรม

บันทึกภาพโดย…
image
ขอบคุณข่าวจาก…...................
imageนายศักดิ์ระพี สีมาวัน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม. 29
โทรศัพท์ 045 – 422186, 045 - 323910, 081 – 265 7046 โทรสาร 045 – 422185  www.secondary29.go.th e-mail:neenoy11@gmail.com FACEBOOKศักดิ์ระพี สีมาวัน line:0812657046 บันทึกภาพ / รายงานข่าว วันพุธที่ 3 กันยายน 2557  (ประมวลภาพกิจกรรมส่วนใหญ่ จะจัดส่งและขอเชิญติดตามหรือดาวน์โหลดเพิ่มเติม
ได้ที่ e-mail:neenoy11@gmail.com และหรือ FACEBOOKศักดิ์ระพี สีมาวัน)

แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด


ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright ANC_ThemPlate2018จริง
Back To Top