HOT NEWS


กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน:การเลือกตั้งประธานนักเรียน ร.ร.อำนาจเจริญ

image
นายอัศวกรณ์ โสภาวรรณ
ประธานนักเรียน ปี 2558

 

ส่งเสริมประชาธิปไตย ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

โดย สภานักเรียน’58

มีสิทธิ์ต้องใช้ ร่วมใจเลือกตั้ง ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งผู้แทน

image

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 จะมีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียน ร.ร.อำนาจเจริญ มาดูซิว่ามีเบอร์ไหนกันบ้าง…

เบอร์ 1

เบอร์ 2

เบอร์  3

เบอร์ 4

เบอร์ 5

image image

image

image

image

พรรคเชิดชู
พลัง อ.จ

พรรคที่จะล้อม พร้อมที่จะรัก อจ.

รักษ์บ้านเกิด
รัก อ.จ

พรรคเพื่อไทย ใส่ใจ อ.จ

พรรค
การเรียน

 

 

     

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนอำนาจเจริญ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558  ขอแสดงความยินดีกับพรรคการเรียน นายอัศวกรณ์ โสภาวรรณ ด้วยคะแนน 1030 คะแนน

image

image

image

image

image

image

แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด


ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright ANC_ThemPlate2018จริง
Back To Top