HOT NEWS


โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ,MEP ,ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558


iEP
โรงเรียนอํานาจเจริญ รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program)
ปีการศึกษา 2558
 

เปิดรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม. 4 โรงเรียนอํานาจเจริญ โดยใช้หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

บสมัครรับที่โรงเรียน

ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 หรือมารับในวันสมัครได้เลย

 

วันที่รับสมัคร

ม.1 และ ม.4 วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

วันที่สอบ

ม. 1 สอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ม. 4 สอบวันที่ 1 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

วิชาที่สอบ

ม. 1 (AP) วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ม. 1 (MEP) วิชาภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

ม. 1 (Pre-Cadet)วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ

ม. 4 (AP) วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ม. 4 (ภาษาอังกฤษ) วิ ชาภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

ม. 4 (นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์) วิชาสังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

มอบตัวภายใน วันที่ 9 เมษายน 2558

ม. 1 ประกาศผล 5 มีนาคม 2558 รายงานตัว วันที่ 5 มีนาคม 2558
ม. 4 ประกาศผล 6 มีนาคม 2558 รายงานตัว วันที่ 6 มีนาคม 2558  มอบตัวภายใน วันที 9 เมษายน 2558

จํานวนที่รับ

- รับ ม.1 (AP) 1 ห้อง จํานวน 40 คน 

- รับม.1 (MEP) 1 ห้อง จํานวน 30 คน

- รับ ม.1 (Pre-Cadet) 1 ห้อง จํานวน 36 คน

- รับ ม.4 (AP) 1 ห้อง จํานวน 30 คน

- รับ ม.4 (ภาษาอังกฤษ) 1 ห้อง จํานวน 30 คน

- รับ ม.4 (นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์) 1 ห้อง จํานวน 36 คน

 

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

เป็นเงินบํารุงการศึกษาเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน โดยไม่รอสิทธินักเรียนที่ด้อยโอกาส

ม.1 (AP) ประมาณภาคเรียนละ 7,500 บาท /ภาคเรียน

ม. 1 (MEP)ประมาณภาคเรียนละ 17,500 บาท /ภาคเรียน

ม. 1 (Per-Cadet)ประมาณภาคเรียนละ 7,000 บาท /ภาคเรียน

ม.4  (AP)ประมาณภาคเรียนละ 15,000 บาท/ภาคเรียน

ม. 4 (ภาษาอังกฤษ)ประมาณภาคเรียนละ 20,000 บาท /ภาคเรียน

ม. 4 (นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์)ประมาณภาคเรียนละ 5,000 บาท /ภาคเรียน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐาน…  
คลิกดูเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่นี่…

 
image
image
บรรยากาศภาพประกอบการเรียนการสอน
 
 

 

แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด


ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright ANC_ThemPlate2018จริง
Back To Top