HOT NEWS


การรับนักเรียนเข้าศึกษาใหม่ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2558

2222

image
 
ประกาศโรงเรียนอำนาจเจริญ

เรื่อง
การรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-  รับสมัคร วันที่ ๒๐ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
    ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
-  สอบคัดเลือก วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ

โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนจำนวน ๒ ชุด คือ
ชุดที่ ๑ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ชุดที่ ๒ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม ของโรงเรียนอำนาจเจริญ รับสมัคร วันที่ ๒๖ กุภาพันธ์ และ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

- ประกาศผล วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ รายงานตัว วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ สอบจัดชั้นเรียน วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นักเรียน ม. ๓ เดิม ของโรงเรียนอำนาจเจริญ ที่ได้รับคัดเลือก จะต้องเข้าสอบจัดชั้นเรียนทุกคน โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกับนักเรียนทั่วไป มอบตัวเข้าเรียน ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ ผู้ไม่มารายงานตัวและมอบตัวถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน

- นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่น และโรงเรียนเดิม โดยสอบคัดเลือก และใช้คะแนน O-NET รับสมัคร วันที่ ๒๐ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนอำนาจเจริญ

   สอบคัดเลือก วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนจำนวน ๒ ชุด คือ
     ชุดที่ ๑ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
     ชุดที่ ๒ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

        ประกาศผล วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (การจัดเรียงลำดับผลการสอบคัดเลือกให้เรียงตามคะแนนรวมหากคะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดเรียงตามคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ)

        รายงานตัว วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ ผู้ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้…

แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด


ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright ANC_ThemPlate2018จริง
Back To Top