HOT NEWS


แจ้งนักเรียนที่ยังมีผลการเรียนไม่ผ่าน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557


แจ้งนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ  

ดังนี้ให้นักเรียนที่ยังมีผลการเรียนไม่ผ่าน 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
ไปลงทะเบียนขอเรียนซ้ำที่ห้องวิชาการ 
ระหว่าง 25-30 กันยายน 2558 
และให้ดำเนินการติดต่อขอรับงาน
และทำงานระหว่าง 1-9 ตุลาคม 

ส่งงานระหว่าง 
12-15 ตุลาคม 2558

แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด


ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright ANC_ThemPlate2018จริง
Back To Top