HOT NEWS


กำหนดการ และคำขวัญวันครู 16 มกราคม 2559


" อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ"

พระคุณยิ่งใหญ่ สร้างไทยก้าวหน้า ชี้ทางปัญญา บูชาคุณครู
  โดย น.ส.ณัฐภรณ์ สุวะไกร ชั้น ม.5/9 โรงเรียนอำนาจเจริญ

งานวันครู วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 
เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 น.
ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนอำนาจเจริญ


ประกาศเลขที่นั่งผู้รับโล่ รางวัล เกียรติบัตร
งานวันครู โรงเรียนมัธยมศึกษาอำนาจเจริญ


แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด


ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright ANC_ThemPlate2018จริง
Back To Top