HOT NEWS


ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 โรงเรียนอำนาจเจริญ

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 https://goo.gl/MCfxTs
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 https://goo.gl/EFk1in
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 https://goo.gl/zzvZAH
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 https://goo.gl/cMu03v

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 https://goo.gl/dprX63
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 https://goo.gl/Jxpa8Z


***ผลการเรียนกิจกรรมให้รอดูในเว็บโรงเรียน***

แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด


ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright ANC_ThemPlate2018จริง
Back To Top