HOT NEWS


ประกาศผลการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ อำนาจเจริญ ครั้่งที่ 2/2559


ตามที่โรงเรียนอำนาจเจริญได้จัดสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ อำนาจเจริญ ครั้่งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5,6 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีทีที่ 2,3 เพื่อทดสอบวัดความรู้ด้านวิชาการของนักเรียน 5 วิชาหลัก "STEMs" มีรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น สอบในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 25560 บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสอบเรียนเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการเรียงตามลำดับที่คะแนนรวม และลำดับที่คะแนนรายชวิชา ตามตารางรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

 หมายเหตุ.. กรณีผู้เข้าสอบได้ลำดับที่มีสิทธิได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตร โรงเรียนจะประสานให้ไปรับรางวัลหรือเกียรติบัตรในลำดับต่อไป

คลิกเพื่อตรวจผลการสอบแข่งขัน 

แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด


ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright ANC_ThemPlate2018จริง
Back To Top