HOT NEWS


แจ้งเลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ ปีการศึกษา 2560


แจ้งเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง 
เป็นวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560

วันที่ 20 พ.ค.  ประชุมผู้ปกครองชั้น ม.1,2  และ 3 
วันที่ 21 พ.ค.  ประชุมผู้ปกครองชั้น ม.4,5  และ 6
ในเวลา  07.30-12.00 ณ โดมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนอำนาจเจริญ

แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด


ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright ANC_ThemPlate2018จริง
Back To Top