HOT NEWS


การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯกำหนดวันสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยวันสำคัญ “วันถวาย พระเพลิงพระบรมศพ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ด้านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานสถานศึกษาในสังกัด ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธี โดย ดร.ไพฑูรย์ ขันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ ได้รับหนังสือเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธี จากนายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และได้มอบหมายบุคลากรครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยโรงเรียนอำนาจเจริญจะประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เป็นจำนวน 10,000 ดอก ซึ่งในงานนี้บุคลากรครูและนักเรียนเห็นความสำคัญของงาน ซึ่งเป็นวันที่สำคัญที่สุดของปวงชนชาวไทย จึงได้ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนเพื่อใช้ในงานพระราชพิธี ทั้งนี้ตามปฏิทินของไทย วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการ

 ------------------------ มี คุ ณ ธ ร ร ม.....นำ วิ ช า.....พั ฒ น า สั ง ค ม -------------------------- 
#ภาพ : งานโสตทัศนศึกษา 
#ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา 
#เว็บไซต์ : www.anc.ac.th 
#โทรศัพท์ : 0-4551-1959

แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด


ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright ANC_ThemPlate2018จริง
Back To Top