HOT NEWS


พิธีมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดอำนาจเจริญ


นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจัดหวัดอำนาจเจริญ รับมอบดอกไม้จันทน์ พระราชทาน ตามโครงการจิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จากนายอดุล กองทอง เป็นผู้มอบ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 และให้วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยดำเนินการตามแบบดอกไม้จันทน์ จำนวน 36 แบบ โดยได้ดำเนินการเรียบร้อย ในการนี้โรงเรียนอำนาจเจริญ และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จึงได้จัดพิธีมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์โรงเรียนอำนาจเจริญ โดยนายสิริรัฐ ชุมอุปการ เป็นผู้รับมอบดอกไม้จันทน์ โดยมีคณะบริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเขตอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธีมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยโรงเรียนอำนาจเจริญ ส่งมอบจำนวน 10,199 ดอก โรงเรียนปทุมราชวงศา จำนวน 3,500 ดอก โรงเรียนพนาศึกษา จำนวน 2,490 ดอก โรงเรียนพนาศึกษา จำนวน 2,490 ดอก โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม จำนวน 3,999 ดอก โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม จำนวน 1,350 ดอก โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา จำนวน 850 ดอก โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ จำนวน 1,300 ดอก โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา จำนวน 1,000 ดอก โรงเรียนนาวังวิทยา จำนวน 1,009 ดอก โรงเรียนนายมวิทยาคาร จำนวน 500 ดอก โรงเรียนจิกดู่วิทยา จำนวน 310 ดอก โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ จำนวน 900 ดอก โรงเรียนมัธยมแมด จำนวน 490 ดอก โรงเรียนศรีเจริญศึกษา จำนวน 200 ดอก โรงเรียนสร้างนกทาวิทยา จำนวน 302 ดอก โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม จำนวน 350 ดอก โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา จำนวน 250 ดอก รวมจำนวนทั้งสิ้น 28,999 ดอก มี คุ ณ ธ ร ร ม.....นำ วิ ช า.....พั ฒ น า สั ง ค ม 
#ภาพ : งานโสตทัศนศึกษา 
#ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา 
#เว็บไซต์ : www.anc.ac.th 
#โทรศัพท์ : 0-4551-1959

แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด


ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright ANC_ThemPlate2018จริง
Back To Top