HOT NEWS


ชนะเลิศแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
วันที่ 21 สิงหาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตสกลนคร

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทสิ่งประดิษฐ์) ระดับ ม.ต้น
                        นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
                                    เด็กหญิงกนกวรรณ  โยริพันธ์
                                    เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สายสมบูรณ์
                                    เด็กหญิงพิมวรีย์  พิมพชัย
                        ครูผู้ฝึกสอน  นายเอกพงศ์  บัวชุม และ นายเอกวิทย์  ดวงแก้ว

แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด


ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright ANC_ThemPlate2018จริง
Back To Top