HOT NEWS


พิธีแสดงมุฑิตาจิตแด่ครูเกษียณอายุราชการปีการศึกษา 2560


ครอบครัวชาวฟ้า-เหลือง จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการได้ปฏิบัติหน้าที่ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาแก่โรงเรียนอำนาจเจริญและประเทศชาติมาโดยตลอด โดยมี ดร.ไพฑูรย์ ขันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ เป็นประธานมอบช่อดอกไม้ และของที่ระลึก และกล่าวแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยในปีการศึกษานี้ มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย นายนคร อรอินทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายธนวรรต ปรัสพันธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นายศุภวัฒน์ ชมชิด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางสุพัตรา เผือกสูงเนิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางประมวล อรอินทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางมยุรี บุญรอด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โอกาสนี้คณะผู้เกษียณอายุราชการกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมงานและกล่าวแสดงความรู้สึก ที่ได้ปฏิบัติงานที่โรงเรียนอำนาจเจริญ มาเป็นเวลายาวนานพร้อมให้ข้อคิดในการทำงานแก่คนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตามในสิ่งที่ดีงาม และได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอีกจำนวนหนึ่ง สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีขบวนอัญเชิญพานบายศรีเข้าสู่บริเวณพิธี จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือเพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจ ชมการแสดงจากอาจารย์และนักเรียน หลังจากนั้น บุคลากร แขกผู้มีเกียรติ บรรดาลูกศิษย์ที่เดินทางมาร่วมงานได้ร่วมกันมอบดอกไม้ ของที่ระลึกเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก ความผูกพันให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น มีผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธี ณ โดมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนอำนาจเจริญ มี คุ ณ ธ ร ร ม.....นำ วิ ช า.....พั ฒ น า สั ง ค ม
#ภาพ : งานโสตทัศนศึกษา 
#ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา 
#เว็บไซต์ : www.anc.ac.th , gg.gg/medanc 
#โทรศัพท์ : 0-4551-1959

แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด


ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright ANC_ThemPlate2018จริง
Back To Top