HOT NEWS


งานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2560


วันที่ 4 กันยายน 2560 ที่โดมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอำนาจเจริญ โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีนายวิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวให้โอวาทในนามผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ท่ามกลางเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญไปร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้ีนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ นางสาวอภิญญา ไตยวงค์ และนายสรยุทธ เจริญขึ้น ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2560 "เยาวชนไทยรวมใจภักดิ์ สืบสานปณิธานของพ่อ" นอกจากนี้กิจกรรมในงานได้มีการจัดบูทแสดงนิทรรศการงานต่างๆมากมาย และมีอาหารว่างสำหรับผู้ร่วมงาน โดยคุณสุขสมรวย วันทนียกุล ให้การสนับสนุนการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2560มี คุ ณ ธ ร ร ม.....นำ วิ ช า.....พั ฒ น า สั ง ค ม 
#ภาพ : งานโสตทัศนศึกษา 
#ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา 
#เว็บไซต์ : www.anc.ac.th 
#โทรศัพท์ : 0-4551-1959

แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด


ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright ANC_ThemPlate2018จริง
Back To Top