HOT NEWS


อบรมโครงงานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สู่งานวิจัยและนวัตกรรม


โรงเรียนอำนาจเจริญจัดกิจกรรมอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สู่งานวิจัยและนวัตกรรม ซึงได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่รับฟังบรรยายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ที่ปรึกษานายกสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนผู้ที่ต้องการจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมจัดขึ้นวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 
--------------------------------------- 
มี คุ ณ ธ ร ร ม.....นำ วิ ช า.....พั ฒ น า สั ง ค ม 
--------------------------------------- 
#ภาพ : งานโสตทัศนศึกษา 
#ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา 
#เว็บไซต์ : www.anc.ac.th , gg.gg/medanc 
#โทรศัพท์ : 0-4551-1959

คลิกดูภาพกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด


ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright ANC_ThemPlate2018จริง
Back To Top